Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 listopada 2006 r. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/227/ 2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 19 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXIX/226//2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 października 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/225/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/224/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/223/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2006 –2015 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/222/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/221/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVIII/220/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/219/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Dąbrowa Biskupia lub jednostkom organizacyjnym Gminy Dąbrowa Biskupia, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/218/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/217/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Ośniszczewie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/216/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/215/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/214/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 25.04.2016 Uchwała nr XXXVII/213/2006 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zwalniania ich od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa , logopedy i nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/212/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia za 2005 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/211/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/210/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r.w sprawie wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/209/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/208/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/207/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/206/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2005 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXVI/205/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z Fundacją Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” w Inowrocławiu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXV/204/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXV/203/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXV/202/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXV/201/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze , ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXXV/200/2006 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych Szczegóły