Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/169/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/168/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/167/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/166/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/165/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/164/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/163/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Dziewie Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXX/162/2005 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXIX/161/2005 Rada Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXIX/160/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVIII/159/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „ Planów rozwoju miejscowości: Dąbrowa Biskupia, Parchanie, Mleczkowo, Parchanki, Stanomin, Brudnia, Modliborzyce, Zagajewiczki, Ośniszczewko, Ośniszczewo, Wonorze, Pieranie, Bąkowo, Sobiesiernie, Głojkowo, Radojewice Chróstowo, Walentynowo, Konary, Nowy Dwór, Chlewiska, Przybysław, Wola Stanomińska, Zagajewice” Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVIII/158/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 maja 2005 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVIII/157/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela Gminy Dąbrowa Biskupia w Zgromadzeniu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVIII/156/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 maja 2005 r. sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2004 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVII/155/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata na stanowisko Członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVII/154/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 r. oraz udzielenie z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVI/153/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXVI/152/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/151/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/150/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/149/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/148/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/147/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w Ośniszczewku. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/146/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbrowa Biskupia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Uchwała nr XXV/145/2005 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lutego 2005 r.w sprawie: zmiany w porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/144/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2004 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2005 r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/143/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/142/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004 Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/141/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/140/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Zagajewicach Szczegóły