Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/139/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/138/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIV/137/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w porządku obrad XXIV sesji Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/133/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/132/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/131/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/130/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/129/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/128/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/127/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXIII/126/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/125/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/124/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych na wysypisku komunalnym w Stanominie Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/123/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i za odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/122/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/121/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXII/120/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI/119/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI/118/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI/117/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej w Konarach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI / 116 / 2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI/115/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XXI/114/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 16 września 2004 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej imienia Ziemi Kujawskiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XX/113/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XX/112/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIX/111/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/110/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/109/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/108/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/107/ 2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 Szczegóły