Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/106/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVIII/105/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie : sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Biskupiej za 2003 r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/104/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania biegłego rewidenta w sprawie zbadania sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/103/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/102/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/101/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/100/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/99/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVII/98/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVI/97/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVI/96/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za dostarczanie wody i za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XVI/95/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 22 kwietnia 2004 r.w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 r. oraz udzielenie z tego tytułu absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/94/2004 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/93/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia dnia 12 lutego 2004 r. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/92/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2004 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/91/2004 rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/90/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia nieruchomości zabudowanej w Chlewiskach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/89/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie : zbycia nieruchomości gruntowej w Chróstowie Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/88/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/87/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XV/86/2004 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2004 r. W sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/85/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/84/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków niewygasających Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIV/83/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/82/2003 RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/81/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/80/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/79/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XIII/78/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr XII/75/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły