Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr III/ 28 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie : wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Dąbrowa Biskupia w Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR III/27/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr III/26/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2003 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR III/25/2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2002 rok Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr III / 24 / 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 30 GRUDNIA 2002r. zmieniająca porządek obrad III sesji Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej w dniu 30 grudnia 2002r. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr III/23/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002 Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR III/22/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Spółce Wodnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr III / 20 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie : wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr III/ 19/ 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 30 GRUDNIA 2002r zmieniająca porządek obrad III sesji Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej w dniu 30 grudnia 2002r Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II/18/2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ z dnia 9 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2002 rok Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 UCHWAŁA NR II/17/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. W sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr II/16/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II / 15 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Spółce Wodnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 U C H W A Ł A Nr II / 14 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy podatkowych Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr II/13/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II / 12 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II / 11 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II / 10 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płamości i sposobu poboru Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr II / 9 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała nr II / 7 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie: wprowadzenia w punktach skupu złomu, na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA NR II / 6 / 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 9 GRUDNIA 2002r. w sprawie: zatwierdzenia przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Uchwała Nr I / 5 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie : wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr I / 4 / 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 18 listopada 2002r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr I /3 / 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 18 listopada 2002r w sprawie powołania Komisji Rewizyjne Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr I / 2 / 2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 UCHWAŁA Nr I / 1 / 2002 RADY GMINY W DĄBROWIE BISKUPIEJ Z DNIA 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły