Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie skrócenia godzin pracy Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego propozycji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2020 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Zagajewicach, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie planu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy i samorządowych instytucji kultury na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 169/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego propozycji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2020 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na dostawę na teren Gminy Dąbrowa Biskupia materiałów służących do utwardzenia dróg gminnych oraz mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły