Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 124/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia na dostawę oleju opałowego do obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 123/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pn. „Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejska w Przybysławiu” Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2021r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2021r. w sprawie opracowania wzorów materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2021r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025 Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” dofinansowanego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 116/ 2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2021r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia2021 r. w sprawie powołania komisji ds. do częściowych odbiorów robót pn. ,,Prace remontowe i odbudowa głównej pompowni ścieków w m. Dąbrowa Biskupia.” Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie nr 110/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 sierpnia 2021r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2021r. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej Pani Katarzynie Wyborskiej Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Pani Lidii Przekwas Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie nr 103/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Pani Barbarze Kwiatkowskiej Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia na usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie nr 99/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10.08.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 98/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wykonanie usługi pn. „Budowa nowej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej” Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia na dowożenie uczniów roku szkolnym 2021/2022 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupa z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Zarządzenie Nr 95/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupa z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia spraw sekretarzowi gminy Szczegóły