Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie realizowane w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pozyskanie i zrywkę drewna na działkach leśnych gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MANDATORY DISCLOSURE RULES-MDR) przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia ruchomego użytkowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach 61 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru lokaty bankowej Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. podpisania protokołu przekazania w dzierżawę Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej nieruchomości zabudowanej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zasadności remontu łazienki w mieszkaniu komunalnym Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów usług przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły