2013

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w s. aneksu nr 3 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości – zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dn. 31 grudnia 2010r.[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 37/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Dąbrowa Biskupia dla samorządowej instytucji kultury. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji oraz zespołów spisowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 82/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 77/1/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 74/OR/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. ws. powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 132/1[…]” Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2013r. ws. powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagosp. odpadów kom. od właścicieli nieruchomości zam. i niezam. z terenu gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 69/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 68/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 67/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę używanej koparko-ładowarki. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 64/OR/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przekazania w dzierżawę budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 61/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2013r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 60/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę koparko-ładowarki. Szczegóły