2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 128/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” {…} Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gm. Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zmieniające zarzadzenie w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu specjalnego pożarniczego Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły