2014

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny kosiarki samojezdnej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie określenie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Nasze radosne przedszkole” w zakresie […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie aneksu nr 4 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Biskupia w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni z kostki betonowej w m. Chlewiska, Bąkowo i Ośniszczewo […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014r. w zakresie prowadzenia zajęć […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Woli Stanomińskiej i Ośniszczewku […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej Radojewice -Niemojewo etap II w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę paliw Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty cenowej na wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Modliborzycach Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Stanomin. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014r. w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych […] Szczegóły