2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dachu na budynku OSP w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w Wonorzu na Środowiskowy Dom Samopomocy I etap – zamówienie uzupełniające. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości do kwoty 331 800,52 zł Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA Nr 72/13 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na opracowanie „Planu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (..) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w Wonorzu na Środowiskowy Dom Samopomocy I etap. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Szczegóły