2015

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 74/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki etap III Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego remont i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za wyjęcie z rezerwy karty referendalnej, która będzie użyta do przygotowania pakietu referendalnego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych dla oczyszczalni ścieków (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2015 r. (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w referendum ogólnokrajowym (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia zajęć (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania strat na okoliczność nawałnicy – gwałtownej wichury połączonej z burzą i ulewą noszącej znamiona klęski żywiołowej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) Szczegóły