2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 120/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 119/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizację:badań monitoingowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego, badań monitoringowych w zakresie jakości wody Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 111/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków w 2018 r. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 107/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły