2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu marki AUTOSAN S.A. MODEL H 9.21 12,5 t rocznik 2000 Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie opracowania operatu wodno-prawnego oraz złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego pobór wód dla ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Biskupiej oraz odprowadzanie wód popłucznych przez trójkomorowy odstojnik do rowu melioracyjnego położonego w zlewni Kanału Parchańskiego w ilości Qd=10 m³/d z intensywnością 2m³/h Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji os. odbioru podwieszenia sufitu z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji szkieletowej z pomalowaniem na biały kolor w holu Szkoły Podstawowej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonywanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Dwór gmina Dąbrowa Biskupia” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewa gmina Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją – odcinek od km 0+710,27 do km 1+503,33 Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie aneksu nr 8 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej – zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2011 w sprawie określenia zasad księgowych związanych z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykazu kont służbowych do ewidencji zdarzeń opisanych w zakładowym planie kont Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia a także konta uzupełniające zakładowy plan kont wraz z zasadami funckjonowania Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu na „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” w roku 2017 i powołania komisji konkursowej Szczegóły