2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu pożarniczego marki STAR wersja 244, rocznik 1990 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wycenę usługi polegającej na ocenie sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące Urzędu Gminy Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące jednostek oświatowych Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 20017 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00″ dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych gminnego etapu konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” Edycja 2017 „Sygnały Alarmowe Znam i wiem jak się zachować” Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i powołania obsady Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice-Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją – odcinek od 0+710,27 do 1+503,33 km Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Gminy Dąbrowa Biskupia w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu działki nr 97/4 w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły