2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji budynku biblioteki i jednostki OSP w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na remont drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu wewnętrznej kontroli finansowej w Urzedzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej i podległych jednostkach organizacyjnych na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz jednostki obsługujące Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły