2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 135/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 134/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 2071000,00 zł w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu” dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu państwa Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia kontroli na terenie działki nr 46 obręb geodezyjny 0013 Ośniszczewko w związku z pismem WOO.4220.425.2018.JO.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o nagromadzeniu odpadów z tworzyw sztucznych w budynkach na w/w działce Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rewitalizacji parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 117/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 116/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 112/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 111/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach poddziału 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 109/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla zadania w zakresie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły