2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opalowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku w dniu 19 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 105/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2018 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Dąbrowie Biskupiej jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania pn. „Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja – zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu” w części dotyczącej dofinansowania zadania „Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw odpowiedzialnych za realizację funduszu sołeckiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę sprzetu ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły