2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację – zmianę sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 989721,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeintecjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozowju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów fublicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Radojewicach 49 przeznaczonego na punkt apteczny na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nasadzeń gwarancyjnych na składowisku odpadów Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap I – wycięcie drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Octavia Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji stropodachu budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły