2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru naprawy cząstkowej dróg gminnych: nr 150611C Chróstowo, drogi nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, nr 150613C Zagajewiczki oraz wykonania naprawy gwarancyjnej odcinka drogi nr 150602C Radojewice-Niemojewo Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację – zmianę sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km+990 Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 166 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 marca 2018r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki przestrzennej i Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie zbycia odrębnej nieruchomości położonej w m. Dąbrowa Biskupia na rzecz najemców Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. komunalnych Szczegóły