2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.02.2020 Zarządzenie Nr 169/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 168/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie sp. z o.o. oraz na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 167/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” Szczegóły
Artykuł 24.01.2020 Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów Gminy Dąbrowa Biskupia pod potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie korzystania z tzw. Białej Listy Podatników VAT przy dokonywaniu płatności za faktury VAT przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na aktualizację dokumentacji w związku z kończącym się terminem obowiązywania pozwoleń wodno-prawnych (zgód wodnoprawnych) na wprowadzenie ścieków bytowych z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na realizacje: – badań monitoringowych w zakresie monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin, gm. Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie badań ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadu ściekowego w oczyszczalni gminnej oraz oczyszczalni przydomowych administrowanych przez Gminę Dąbrowa Biskupia, – badań monitoringowych w zakresie jakości wody surowej i uzdatnionej oraz monitoring wód popłucznych ze SUW Parchanie i Dąbrowa Biskupia i sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rewitalizacji parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20″ Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przygotowywanie i dostarczanie obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu przed Świetlicą Wiejską w Przybysławiu Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie realizowane w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pozyskanie i zrywkę drewna na działkach leśnych gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 Szczegóły