2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Dziewa – Konary na odcinku od km 0+000,00 do km 0+962,20 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MANDATORY DISCLOSURE RULES-MDR) przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia ruchomego użytkowanego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia budynku po byłym ośrodku zdrowia w Radojewicach 61 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru lokaty bankowej Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. podpisania protokołu przekazania w dzierżawę Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. Lucjana Kwiatkowskiego w Dąbrowie Biskupiej nieruchomości zabudowanej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zasadności remontu łazienki w mieszkaniu komunalnym Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja parku w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów usług przez jednostki organizacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. kupna samochodu osobowego Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na odwiert studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na przebudowę przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20″ dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły