2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2) gm. Dąbrowa Biskupia” dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola ‚Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa biskupia za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia ogłoszenia na zakup samochodu dostawczego używanego rocznik 2006-2008 Szczegóły