2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej w Ośniszczewkuza 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przebudowę przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” Edycja 2019 pod hasłem „DZIAŁANIA SŁUŻ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH” Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 17 marca 2019r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły