2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+215,80″, „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z otoczeniem”, „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół świetlicy środowiskowej w Pieraniu, gm. Dąbrowa Biskupia” – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal. działka nr 26, gm. Dąbrowa Biskupia”, „Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół świetlicy środowiskowej w Pieraniu, gm. Dąbrowa Biskupia – budowa siłowni zewnętrznej i altany” Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania oględzin posesji położonej w miejscowości Nowy Dwór 2 celem sprawdzenia ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego budynku mieszkalnego Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru ofert na wykonanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (koncepcja gospodarki ściekowej) na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zawierającego m. in. koncepcje budowy nowej oczyszczalni ścieków stanowiącego podstawę do wyznaczenia obszaru i granic nowej aglomeracji oraz opracowanie nowej aglomeracji Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2020 roku Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-1 wywołującego chorobę COVID-19 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości podatkowej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasu gminnego na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Gminy Dąbrowa biskupia w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły