2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Dąbrowa Biskupia jest organem prowadzącym Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2020 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok Szczegóły