Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw odpowiedzialnych za realizację funduszu sołeckiego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2018r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2018r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę sprzetu ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację – zmianę sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2018 roku Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 989721,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeintecjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozowju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów fublicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Radojewicach 49 przeznaczonego na punkt apteczny na okres 3 lat Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nasadzeń gwarancyjnych na składowisku odpadów Szczegóły