Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap I – wycięcie drzew i krzewów Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Octavia Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji stropodachu budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru naprawy cząstkowej dróg gminnych: nr 150611C Chróstowo, drogi nr 150604C Mleczkowo-Wilkostowo, nr 150613C Zagajewiczki oraz wykonania naprawy gwarancyjnej odcinka drogi nr 150602C Radojewice-Niemojewo Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptację – zmianę sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+000 do km+990 Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Dąbrowa Biskupia kredytu długoterminowego w wysokości 166 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2018 roku Szczegóły