Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na usługi w zakresie wykonywania badań monitoringowych: zrekultywowanego składowiska odpadów, woda surowa i uzdatniona oraz ścieki surowe i oczyszczone z urządzeń i instalacji administracyjnych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów Gminy Dąbrowa Biskupia pod potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbiórki budynku do suszenia węży strażackich w m. Wonorze Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 129/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2017 r. oraz posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 128/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 127/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia i Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 126/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2022 Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 124/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliwa w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości do kwoty 185 492,92 zł Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Dąbrowie Biskupiej jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Parchaniu na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z cmentarza parafialnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły