Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu marki AUTOSAN S.A. MODEL H 9.21 12,5 t rocznik 2000 Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie opracowania operatu wodno-prawnego oraz złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego pobór wód dla ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Biskupiej oraz odprowadzanie wód popłucznych przez trójkomorowy odstojnik do rowu melioracyjnego położonego w zlewni Kanału Parchańskiego w ilości Qd=10 m³/d z intensywnością 2m³/h Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji os. odbioru podwieszenia sufitu z płyt kartonowo-gipsowych na konstrukcji szkieletowej z pomalowaniem na biały kolor w holu Szkoły Podstawowej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2017r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2017 r. Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonywanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Dwór gmina Dąbrowa Biskupia” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Dziewa gmina Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły