Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie aneksu nr 8 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej – zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2011 w sprawie określenia zasad księgowych związanych z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykazu kont służbowych do ewidencji zdarzeń opisanych w zakładowym planie kont Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia a także konta uzupełniające zakładowy plan kont wraz z zasadami funckjonowania Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 01.09.2017 Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji do wyboru ofert na dostawę posiłków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu na „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” w roku 2017 i powołania komisji konkursowej Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu pożarniczego marki STAR wersja 244, rocznik 1990 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na wycenę usługi polegającej na ocenie sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące Urzędu Gminy Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na ubezpieczenie mienia Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczące jednostek oświatowych Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 20017 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Długiej i Topolowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie aneksu nr 7 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej – zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie pkreślenia zasad księgowych związanych z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wykazu kont słuzących do ewidencji zdarzeń opisanych w zakładowym planie kont Urzędu gminy Dąbrowa Biskupia a także konta uzupełniające zakładowy plan kont wraz z zasadami funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00″ dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych gminnego etapu konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” Edycja 2017 „Sygnały Alarmowe Znam i wiem jak się zachować” Szczegóły