Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 06.06.2017 Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00″ dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych gminnego etapu konkursu plastycznego „Obrona Cywilna Wokół Nas” Edycja 2017 „Sygnały Alarmowe Znam i wiem jak się zachować” Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i powołania obsady Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice-Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją – odcinek od 0+710,27 do 1+503,33 km Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2017 roku Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi Gminy Dąbrowa Biskupia w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia pozostających we władaniu Enea Oświetlenie Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu działki nr 97/4 w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru termomodernizacji budynku biblioteki i jednostki OSP w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na remont drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Nowy Dwór Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00 Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia dotyczącego działań realizowanych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły