Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 123/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości do kwoty 185 492,92 zł Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 122/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Dąbrowa Biskupia i jej jednostkach organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 121/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 120/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Dąbrowie Biskupiej jako organu doradczego oraz ustalenia regulaminu określającego jej organizację i tryb działania Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 Szczegóły
Artykuł 25.11.2016 Zarządzenie Nr 111/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Parchaniu na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z cmentarza parafialnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2016 r. w sprawie:wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Dąbrowa Biskupia w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie studium wykonalności wraz z kompletnym wnioskiem o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020″ Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie otworu wiertnego nr 3 ujmującego wodę podziemną z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr 204/15 Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5-5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Chlewiskach na dofinansowanie kosztów usuwania z cmentarza parafialnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 24.10.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy drogi gminnej Radojewice – Niemojewo w technologii podwójnego utwardzenia grysami i emulsją Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028″ Szczegóły