Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2016 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego, Programu Działalności oraz Planu Pracy na rok 2017 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2017 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-Ws w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej, jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez Gminę Dąbrowa Biskupia oraz jednostki obsługujące Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Zarządzenie Nr 143/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 142/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 141/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latacj następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 140/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 139/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 138/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 137/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 135/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 134/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.02.2017 Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na usługi w zakresie wykonywania badań monitoringowych: zrekultywowanego składowiska odpadów, woda surowa i uzdatniona oraz ścieki surowe i oczyszczone z urządzeń i instalacji administracyjnych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 132/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 131/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw wyceny gruntów Gminy Dąbrowa Biskupia pod potrzeby ewidencji księgowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Zarządzenie Nr 130/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru rozbiórki budynku do suszenia węży strażackich w m. Wonorze Szczegóły