Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego {…} Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice-Niemojewo {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia przed budynkiem gminnym w Ośniszczewie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Woli Stanomińskiej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia ciągu pieszego w m. Bąkowo Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ogródków przydomowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach konkursu „Najładniejszy ogródek {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania lokalu komunalnego w m. Chlewiska 19 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości {..} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2015 r. Szczegóły