Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników jednostek obsługujących Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na nadzór inwestorski nad „Przebudową Przedszkola w Dąbrowie Biskupiej” w oparciu o branże: budowlaną, elektryczną, sanitarną, drogową Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej w Ośniszczewkuza 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przebudowę przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny prac plastycznych gminnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS” Edycja 2019 pod hasłem „DZIAŁANIA SŁUŻ RATOWNICZYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH” Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły