Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Radojewicach 49 (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…). Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2015 rok4/201u w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie aneksu nr 6 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 31/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia i podległych jednostkach organizacyjnych na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania używanych do wydawania dowodów osobistych. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zarządu mieniem przez sołectwa. Szczegóły