Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia oraz jednostkach organizacyjnych na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Biskupia […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku o udzielenie dotacji celowej na wsparcie zadania realizowanego w zakresie rozwoju sportu […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/76/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za IV kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otartym konkursie ofert na wykonywanie zadania publicznego […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie edukacji, oświaty […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny i spisu dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na usługi w zakresie wykonywania badań monitoringowych: składowiska odpadów, woda surowa i uzdatniana […] Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu dachu na budynku OSP w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w Wonorzu na Środowiskowy Dom Samopomocy I etap – zamówienie uzupełniające. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2015. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 108/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia w wysokości do kwoty 331 800,52 zł Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA Nr 72/13 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie (…) Szczegóły