Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych {…} Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania komunalnego lokalu użytkowego w m. Stanomin 44 Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 36-2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania przeglądu gwarancyjnego nasadzeń drzew i krzewów na zrekultywowanym Składowisku Odpadów Komunalnych {…} Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru oczyszczalni przydomowych Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum {…} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego {…} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej {..} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I kwartał 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu {…} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2016. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Św. Michała Archanioła w Brudni na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów z cmentarza parafialnego […] Szczegóły