Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA Nr 72/13 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadanie (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na opracowanie „Planu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego (..) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i zmiany sposobu użytkowania świetlicy w Wonorzu na Środowiskowy Dom Samopomocy I etap. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu OC oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanominie Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie regulaminu wewnętrznej kontroli finansowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości, (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 08 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 74/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki etap III Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 03 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły