Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego remont i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za wyjęcie z rezerwy karty referendalnej, która będzie użyta do przygotowania pakietu referendalnego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na opracowanie operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych dla oczyszczalni ścieków (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2015 r. (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w referendum ogólnokrajowym (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia zajęć (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania strat na okoliczność nawałnicy – gwałtownej wichury połączonej z burzą i ulewą noszącej znamiona klęski żywiołowej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Biskupia (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw odpowiedzialnych za realizację funduszu sołeckiego. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki ETAP III od km 0 + 000 do km 0 + 500 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 72/2013 Wójta Gminy Dąbrowa biskupia z dnia 18 listopada 2013 roku (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości. Szczegóły