Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do oszacowania strat na okoliczność nawałnicy – gwałtownej wichury połączonej z burzą i ulewą noszącej znamiona klęski żywiołowej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zapytania ofertowego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Biskupia (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw odpowiedzialnych za realizację funduszu sołeckiego. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki ETAP III od km 0 + 000 do km 0 + 500 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 72/2013 Wójta Gminy Dąbrowa biskupia z dnia 18 listopada 2013 roku (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad rachunkowości środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 207-2013 (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Radojewicach 49 (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do niszczenia loginów, haseł i kodów jednorazowych użytych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…). Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2015 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2015 rok4/201u w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie aneksu nr 6 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 31/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr II/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły