Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 114/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 113/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na kredyt długoterminowy dla Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 111/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 110/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zmieniające zarzadzenie w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 109/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 108/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 107/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu specjalnego pożarniczego Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 106/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2014 roku. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 105/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 104/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 103/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 102/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy … Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 101/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetragu nieograniczonego na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw … Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zapytania ofertowego na składanie ofert cenowych na zakup samochodu osobowego Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na sezon 2014/2015 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie aneksu nr 5 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe zawiązane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/13 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro… Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Stanominie z przeznaczeniem na działalność handlową na okres 3 lat. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły