Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 7/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb” Bąkowo. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 5/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach projektu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia wykonanych w ramach projektu „Nasze radosne przedszkole” Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 129/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 128/2014 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin” {…} Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 127/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 126/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę paliw Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 120/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gm. Dąbrowa Biskupia … Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 116/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych Szczegóły