Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w srpawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zmówień nieprzekraczających równowartości 14 000 euro i zawierania umów dla Zadania[..] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę kruszywa wapiennego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania komisji do odbioru budynku po zlikwidowanym Posterunku Policji w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2014r. w sprawie udzielenia limitu przechowywania gotówki w kasie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. sprzedaży używanego samochodu specjalnego pożarniczego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2014r. ws. przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r. wraz z inf. o stanie mienia komunalnego […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 marca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2014r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie udzielenia dotacji Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Bąkowo”. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego LZS „Dąb-Bąkowo” o przyznanie dotacji. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2014r. ws. powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację świetlicy wiejskiej w m. Wonorze na środowiskowy dom pomocy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w s. aneksu nr 3 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości – zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dn. 31 grudnia 2010r.[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 37/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Dąbrowa Biskupia dla samorządowej instytucji kultury. Szczegóły