Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. dokonania inwentaryzacji i przekazania świetlicy wiejskiej nowemu sołtysowi. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie aneksu do dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wysokości opłat za umieszczenie reklam na terenie nieruchomości będących we władaniu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny kosiarki samojezdnej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 69/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie określenie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Nasze radosne przedszkole” w zakresie […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie aneksu nr 4 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Dąbrowa Biskupia w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój wspólnot […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 lipca 2014r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni z kostki betonowej w m. Chlewiska, Bąkowo i Ośniszczewo […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014r. w zakresie prowadzenia zajęć […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2025 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontu i modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Woli Stanomińskiej i Ośniszczewku […] Szczegóły