Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru przebudowy drogi gminnej Radojewice -Niemojewo etap II w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę paliw Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty cenowej na wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Modliborzycach Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Stanomin. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2014r. w zakresie prowadzenia zajęć i organizowania imprez integracyjnych […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do oceny oferty i wyboru wykonawcy na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zagajewiczki […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2014r. w sprawie aneksu nr 3 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe związane z realizacją projektów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu OKW Nr 4 w Ośniszczewku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW Nr 4 w Ośniszczewku powołanej w celu przeprowadzenia na obszarze gminy wyborów […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej OKW na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Parlamentu Europejskiego […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2014r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Parlamentu Europejskiego […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeatrgu nieograniczonego na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice – Niemojewo etap II […] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w srpawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych. Szczegóły