Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 marca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2014r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie udzielenia dotacji Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Bąkowo”. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego LZS „Dąb-Bąkowo” o przyznanie dotacji. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 stycznia 2014r. ws. powołania komisji ds. wyboru oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej na remont i adaptację świetlicy wiejskiej w m. Wonorze na środowiskowy dom pomocy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w s. aneksu nr 3 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości – zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dn. 31 grudnia 2010r.[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 37/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Dąbrowa Biskupia dla samorządowej instytucji kultury. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji oraz zespołów spisowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 82/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 14 000[…] Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę posiłków dla uczniów w szkołach. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenia Nr 77/1/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 74/OR/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013r. ws. powołania Zespołu Realizującego Zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 132/1[…]” Szczegóły