Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2020 Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za III kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na odwiert studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach” Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na przebudowę przepustu drogowego na kanale Bachorze Małe w ciągu drogi gminnej w Radojewicach Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 października 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa – Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20″ dofinansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych), instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i i instrukcji inwentaryzacyjnej Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia ceny za sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2) gm. Dąbrowa Biskupia” dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 września 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na rewitalizację parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu Etap II – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły