Zarządzenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru ofert na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2020 Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacje w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia planu finansowego poprzez dostosowanie projektu planu finansowego do uchwały budżetowej na 2020 rok i jego zatwierdzenia Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola ‚Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu multimedialnego dla przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa biskupia za II kwartał 2019 roku Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia ogłoszenia na zakup samochodu dostawczego używanego rocznik 2006-2008 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie realizacji zadania wyposażenie i zaaranżowanie wnętrz Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – etap II dofinansowanego poprzez udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 nabór od 31.05.2019 r. do 19.07.2019 r.] Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 nabór od 31.05.2019 r. do 19.07.2019 r.] Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły