Wójta Gminy od 1 stycznia 2013 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 99/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetragu nieograniczonego na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw … Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 97/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad projektem budżetu gminy na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 96/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zapytania ofertowego na składanie ofert cenowych na zakup samochodu osobowego Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do celów grzewczych na sezon 2014/2015 Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 93/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 92/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie aneksu nr 5 do dokumentacji opisującej przyjęte zasady księgowe zawiązane z realizacją projektów pochodzących z budżetu unii europejskiej Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/13 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2013 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia zamówień nieprzekraczających wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro… Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego w Stanominie z przeznaczeniem na działalność handlową na okres 3 lat. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji ds. dokonania inwentaryzacji i przekazania świetlicy wiejskiej nowemu sołtysowi. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 81/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za I półrocze 2014 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 80/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie aneksu do dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 77/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie wysokości opłat za umieszczenie reklam na terenie nieruchomości będących we władaniu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 76/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 73/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny kosiarki samojezdnej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły