Wójta Gminy od 1 stycznia 2013 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania terenu i placu budowy – remont i zmiana sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 września 2016 r. w sprawie określenia założeń do prac nad projektem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 95,92 m² położonego w Stanominie nr 45 z przeznaczeniem na działalność handlową Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, akt osobowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1-380,00″ dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za pierwsze półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za pierwsze półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 76/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otartym konkursie ofert na wsparcie zadania publicznego {…} Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za II kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na remont i zmianę sposobu użytkowania świetlicy w m. Wonorze na Środowiskowy Dom Samopomocy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Radojewice-Niemojewo {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku {…} Szczegóły