Wójta Gminy od 1 stycznia 2013 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku w zakresie prowadzenia działalności i zajęć integracyjnych {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia przed budynkiem gminnym w Ośniszczewie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia terenu przed świetlicą wiejską w Woli Stanomińskiej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru utwardzenia ciągu pieszego w m. Bąkowo Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny ogródków przydomowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach konkursu „Najładniejszy ogródek {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania lokalu komunalnego w m. Chlewiska 19 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego {…} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia polityki rachunkowości {..} Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej oraz ustalenia regulaminu jej działania Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2015 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych {…} Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania komunalnego lokalu użytkowego w m. Stanomin 44 Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 36-2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. dokonania przeglądu gwarancyjnego nasadzeń drzew i krzewów na zrekultywowanym Składowisku Odpadów Komunalnych {…} Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru oczyszczalni przydomowych Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum {…} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego {…} Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej {..} Szczegóły