Wójta Gminy od 1 stycznia 2013 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania używanych do wydawania dowodów osobistych. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia zarządu mieniem przez sołectwa. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za umieszczenie reklam na terenie nieruchomości będących we władaniu Gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. przekazania sołectwa po wyborach do jednostek pomocniczych gminy w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ośniszczewo gm. Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 7/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb” Bąkowo. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowej Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 5/1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach projektu (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do odbioru placów zabaw przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia wykonanych w ramach projektu „Nasze radosne przedszkole” Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę doposażenia oddziałów przedszkolnych (…) Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 132/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie Nr 130/2014 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych. Szczegóły