Wybory Samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2019 Postanowienie nr 114/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.10.2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Postanowienie Nr 220/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu Nr 217/18 oraz zmiany nazwiska członka komisji w postanowieniu Nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Postanowienie Nr 217/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Postanowienie Nr 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Postanowienie Nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej w sprawie miejsca i czasu przeprowadzenia losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do OKW Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Dyżury Urzędnika Wyborczego Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 września 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Uchwała nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Dyżury Urzędnika Wyborczego Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na wójta Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 Uchwała nr XXXVIII/260/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Infoprmacja PKW dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców Szczegóły
Artykuł 24.08.2018 Informacja PKW o zasadach zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta Szczegóły
Akty prawne 30.05.2018 Uchwała Nr XXXV/241/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała Nr XXXIV/232/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIII/227/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Biskupia na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 roku Szczegóły