Archiwum zamówień publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2020 Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Zaproszenie do składania ofert – zakup paliwa w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do placówek oświatowych gminy Dąbrowa Biskupia. Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych – II zapytanie Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia na potrzeby osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Dostawa oleju opałowego do obiektów gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Dostawa wyposażenia świetlicy środowiskowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Dostawa sprzętu pomocy naukowych/dydaktycznych w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10: Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 17.07.2020 Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola Leśna Kraina w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia SUW Dąbrowa Biskupia i Parchanie oraz oczyszczalnia ścieków i miejsca publicznie dostępne z terenu gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pt. „Po lepszą przyszłość” nr RPKP.10.02.02-04-0002/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Modernizacja świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Przebudowa drogi gminnej w Pieraniu Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Zapytanie ofertowe na odwiert studni głębinowej na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zapytanie ofertowe na odwiert studni głębinowej Nr 3 na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do szkół gminy Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Usługi przygotowywania i dostarczania obiadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Zapytanie ofertowe na odwiert studni głębinowej Nr 3 na działce nr 204/15 w Dąbrowie Biskupiej. Szczegóły